Świadectwo ukończenia ośmioklasowej Szkoł Filologicznej Prywatnej Jenerała Pawła Chrzanowskiego w Warszawie z kursem gimnazjów męskich – wydane 14.06.1913 r.