List Joan de Marylski, do którego załączona była fotografia grobu Wojciecha Mariana Marylskiego