Poznaj historię dworu

Kultura,
to suma ludzi nieprzeciętnych

O Nas

Fundacja Dwór Polski

przeprowadziła kompleksową renowację zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach. Chcemy udostępnić znajdujące się w nim zbiory jak najszerszemu gronu odbiorców. Pałacowi i parkowi zostanie przywracana zostaje dawna świetność. Powstanie nowa, wzbogacona oferta kulturalno-edukacyjna. Obiekt stanie się miejscem otwartym, służącym społeczności lokalnej i turystom. Będzie to miejsce spotkań ze światem kultury i sztuki. W pałacu powstaną m.in.: saloniki poezji i muzyczny czy ekspozycje stałe i tymczasowe. Będą odbywały się tu zarówno koncerty, recitale muzyczne, widowiska kulturalne, jak i aukcje charytatywne.

Zielone tereny

Historia zapisana
w naturze