13 + 14 =

Fundacją Dwór Polski z siedzibą w Pęcicach
Wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

Numer KRS 0000622148
ul. Parkowa 2, 05-806 Pęcice
NIP: 534-25-21-710, Regon: 364654277
www.dworpolskipecice.pl
biuro@dworpolskipecice.pl
tel.: +48 22 759 01 47