Polowanie – od lewej: Stanisława Chudzyńska, Edward, Jan Paweł, Wojciech
Marian, (bracia) , Antoni Eustachy (ojciec) Marylscy-Łuszczewscy, Jadwiga (Adzia)
Marylska Łuszczewska (żona Edwarda) – Osięciny, 27.I. 1930 r.