Oświadczenie Marszałka Szlachty o otrzymaniu przez Eustachego Antoniego medalu brązowego na wstążce Orderu Świętego Włodzimierza na pamiątkę wojny w latach 1853-56, 2 IX 1857 r