Grupa oficerów 1go Pułku Ułanów Krechowieckich w 1wszym Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w Bobrujsku – zima 1917-1918. (od lewej siedzą: por. Jan Paweł Marylski-Łuszczewski, rotm. Aleksander Mazaraki, por. Kazimierz Zakrzewski;
od lewej stoją: por. sędzia Zakrzewski (brat Kazimierza), por. Stanisław Wilcz)