Legitymacja upoważniająca podporucznika Janusza Marylskiego (Jana Pawła) do noszenia Krzyża Walecznych wydana 28.IV.1922 r.