Dokument wydany przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu dotyczący udzielenia dwumiesięcznego urlopu Eustachemu Antoniemu, 22 V 1827 r