Legitymacja Poselska Antoniego Eustachego, 18 II 1919 r
Dokument
Świadectwo udowodnienia szlachectwa Wandy Krupek-Kozakowskiej h Lilia Darta, żony Antoniego Eustachego, 12-13 VIII 1882 r
Dokument
Akt ślubu Antoniego Eustachego i Wandy Krupek-Kozakowskiej h Lilia-Darta, kościół św Krzyża w Warszawie, , 4 X 1890 r
Dokument
Odpis aktu urodzenia Antoniego Eustachego
Dokument
Kopia aktu urodzenia Wandy Krupek-Kozakowskiej – żony Antoniego Eustachego
Dokument
Odpis Aktu ślubu, Antoniego Eustachego i Wandy Krupek-Kozakowskiej, kościół Św Krzyża w Warszawie
Dokument
Potwierdzenie szlachectwa Antoniego Eustachego Marylskiego-Łuszczewskiego przez Departament Heroldii, 1 V 1900
Dokument
Ostatnia wola Ludgardy z Pruszyńskich Marylskiej – III-ej żony Eustachego Antoniego
Dokument
Prawdopodobnie zgoda Wandy Łuszczewskiej na obciążenie hipoteki Książenic
Dokument
Sprawozdanie z Komisji Heroldii i legitymacja szlachectwa dla Eustachego Antoniego, XII 1837 r
Dokument
Obwieszczenie o sprzedaży dóbr pozostałych po żonie Leona Popławskiego Anieli Paulinie z Łyszkiewiczów i podziale otrzymanych pieniędzy Zapis, że Eustachy jest opiekunem przydanym nieletniej Marii Popławskiej (ur w 1841 r ), 25 IV 1852 r
Dokument
Mianowanie na Sędziego Pokoju okręgu Błońskiego, 2 X 1836 r
Dokument
Nominacja na Radcę Ubezpieczeń w powiecie Warszawskim, 26 III 1832 r
Dokument
Nominacja na Członka Delegata z pow Błońskiego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, 8 III 1858 r
Dokument
Mianowanie na Radcę Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego na dwa lata, IX 1836 r
Dokument
Zatwierdzenie przez Rząd Gubernialny na Członka Dozoru Kościoła, 25 VI 1857 r
Dokument
Nominacja na Radcę Ubezpieczeń w powiecie warszawskim, 4 X 1844 r
Dokument
Mianowanie na Sędziego Pokoju okręgu Błońskiego, 24 X 1847 r
Dokument
Zawiadomienie o wyborze Eustachego Antoniego na Członka Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego woj Warszawskiego, 21 VII 1832 r
Dokument
Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie przyjmuje i dziękuje za książkę „Pomniki i Mogiły Polaków” Eustachemu Antoniemu
Dokument
Patent na Wójta gminy Książenice, 31 III 1830 r
Dokument
Wykaz członków, zastępców i dalszych kandydatów do Rady Powiatowej Powiatu Warszawskiego Wybranych
Dokument
Zapis o Eustachym na liście wykwalifikowanych kandydatów na Urzęda Administracyjne
Dokument
Wezwanie na egzamin na Urzęda Administracyjne, 24 I 1827 r
Dokument
Zezwolenie wydane przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu Eustachemu Antoniemu na nieodpłatne prace w czasie wolnym na Wydziale Dóbr Rządowych Uniwersytetu Warszawskiego, 24 XII 1824 r
Dokument