Książeczka Rodzinna (Livret De famille) –zawierająca akt małżeństwa wydany w Paryżu, Republika Francuska 1923 r.